ประกาศ!!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล (DSLR) พร้อมเลนส์และอุปกรณ์ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ประกาศ!!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล (DSLR) พร้อมเลนส์และอุปกรณ์ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส(Readiness Preparation Proposal : R-PP)โดยวิธีการสอบราคา (Shopping)ตามคู่มือและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก

กำหนดให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาจัดทำหนังสือและใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มที่ธานาคารโลกกำหนด พร้อมสำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) และ/หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ในเวลาราชการ) ณ อาคารกริต สามะพุทธิ ชั้ย 3 ห้อง 314 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือติอต่อได้ที่เบอร์ 0 2561 0777 ต่อ 1431 ในวันและเวลาทำการ
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>>View Fullscreen