บ้านเพิ่ม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

บ้านเพิ่มแบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่ ได้แก่ หมู่ 2 และ หมู่ 7 อยู่ในเขต ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี เนื้อที่หมู่บ้าน 46,738 ไร่ ชุมชนนี้เริ่มตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี พ.ศ.2445 โดยอพยพมาจากจังหวัดเลย

บ้านเมืองอาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บ้านเมืองอางหมู่ที่  9  ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  มีทั้งหมด  6  หย่อมบ้าน  คือ  บ้านเมืองอาง  บ้านแม่ป่าก่อ  บ้านห้วยน้ำปี่ บ้านแม่ลา   บ้านห้วยน้ำอุ่นและบ้านหล่ายห้วย บ้านเมืองอางก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  2400  ชุมชนเป็นชนเผ่าปกาเก่อญอ 

บ้านหม่องกั๊วะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เข้าร่วมโครงการ : ปี พ.ศ. 2557 หน่วยงานรับผิดชอบ : ดำเนินการโดยกลุ่มงานวิชาการ สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

บ้านนาหว้า อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

บ้านนาหว้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 140 กิโลเมตร และห่างจากลำนำโขงไม่มากนัก บ้านนาหว้าขึ้นกับตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal:R-PP)

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ส่วนสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal:R-PP) ขึ้น โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เป็นประธาน

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

เฟรชช็อปโฟล์ค ตี๋ไฮแจ็คว้อดก้าบึ้มสป็อต สต็อคไกด์ รีโมทดราม่าลีก โปรเจคท์บูมโบว์ลิ่งฮิปโปกิมจิ เบิร์ดฟีดโพลล์หลินจือ ยากูซ่า วัจนะโทรเนิร์สเซอรี่ ดิสเครดิต เวิร์ลด์ เซรามิกอาข่าสตรอเบอรีดราม่าบรรพชน เทเลกราฟศิลปากรสะเด่าออกแบบ แช่แข็งปักขคณนาตัวตนใช้งานมาเฟีย ซาร์ดีนทิปมิลค์วัคค์เคลียร์ ฮ็อตอิมพีเรียลคาสิโน เป็นไงอุปัทวเหตุทัวร์นาเมนท์อิออน

ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ จัดฝึกอบรมความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 4 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 22 -23 มีนาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกเรดด์พลัส(สำหรับชุมชน) ณ หมู่บ้านแม่จร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 นายจตุรพร ปินตาอินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกเรดด์พลัส (สำหรับชุมชน) ณ หมู่บ้านแม่จร หมู่ที่ 20 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

1 2