เอกสารวิชาการ

 

ชุดเรียนรู้โลกร้อน เรดด์พลัส และสิ่งแวดล้อมป่าไม้ มีทั้งหมด 9 เล่ม

 

สามารถติดต่อขอรับได้ฟรี ที่ส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ สำนักวิจัยอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

ชั้น 2 ห้อง 208 อาคารเต็ม สมิตินันทน์ (หอพรรณไม้เก่า)

*อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 1/10/2564


 

* คลิกภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร *