หมู่บ้านนำร่อง

กิจกรรมนำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการเข้าร่วมดำเนินการตามกรอบงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการทำลายป่า การทำให้ป่าเสื่อมโทรม และเพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า
  • เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานตามกรอบงานด้านเรดด์พลัส และผู้สื่อข่าวสารเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
  • เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ในระดับพื้นที่

พื้นที่เป้าหมาย

  1. ชุมชนบ้านคลองกะทา และชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี
  2. ชุมชนบ้านเพิ่ม และชุมชนใกล้เคียง บริเวณอุทยานแห่งชาติเตรียมการนายูง – น้ำโสม จ.อุดรธานี
  3. ชุมชนบ้านเมืองอาง บ้านแม่แอบ บ้านแม่มะลอ และใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
  4. ชุมชนบ้านหม่องกั๊วะ และใกล้เคียงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก
  5. ชุมชนบ้านตะโหมด และชุมชนในเขตและติดแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ.พัทลุง
  6. ชุมชนบ้านปลายดินสอ และชุมชนในและติดเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี
  7. ชุมชนบ้านนาหว้า และชุมชนในแนวกันชนของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Panels_Widgets_PostLoop”][/siteorigin_widget]