กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเลื่อนประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อจัดจ้างแปลเอกสารภาษาอังกฤษ “Selection of Consultants Request for Proposals RFP No. : CS-6” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) โดยวิธีการสอบราคา (Shopping) ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเลื่อนประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อจัดจ้างแปลเอกสารภาษาอังกฤษ “Selection of Consultants Request for Proposals RFP No. : CS-6” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) โดยวิธีการสอบราคา (Shopping) ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>>[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Freddplus.dnp.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2F25011501.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]