กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรมนำร่อง

 1. มีชุมชนต้นแบบนำร่องในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ 8 ชุมชน
  1.1 บ้านเมืองอาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  1.2 บ้านหม่องกั๊วะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
  1.3 บ้านนาหว้า อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
  1.4 บ้านคลองกะทา อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
  1.5 บ้านในปริก อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  1.6 บ้านปลายดินสอ อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี
  1.7 บ้านตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  1.8 บ้านป่าปงเปียง อำเภอแม่แอบ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเตรียมความพร้อม

 1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานฯ และชุมชนในและรอบพื้นที่อนุรักษ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 19 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ด้วยกลไกเรดด์พลัส

กิจกรรมสำรวจ

 1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2 แห่ง
  1.1 ศูนย์การเรียนรู้ด้านป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอิทนนท์
  1.2 ศูนย์การเรียนรู้ด้านป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
 2. มีการวางแปลงสำรวจเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าและพัฒนาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้ที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย จำนวน 8 พื้นที่
  2.1 ป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
  2.2 ป่าเบญจพรรณชื้น บ้านหัวทุ่ง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  2.3 ป่าเต็งรัง บ้านนาหว้า เขตเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี
  2.4 ป่าดงดิบชื้นและสวนสมรม อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2.5 ป่าดงดิบแล้ง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
  2.6 ป่าดงดิบแล้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
  2.7 ป่าดงดิบชื้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง
  2.8 ป่าเบญจพรรณชื้น อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann