กรอบงานด้านเรดด์พลัส

                 

*กรอบงานเรดด์พลัส เป็นกรอบงานที่สนับสนุนการลดการทำลายป่า การลดการทำให้ป่าเสื่อมโทรม การอนุรักษ์ป่า        การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า ในประเทศกำลังพัฒนา

กรอบงานด้านเรดด์พลัส

คำว่า “เรดด์พลัส”  เป็น การอ่านจากคำย่อภาษาอังกฤษ คือ REDD+ ที่มีที่มาจากประโยคที่ว่า
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD);
and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest Carbon stocks in Developing countries (+)
หรือ
“การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า และการทำให้ป่าเสื่อมโทรม รวมถึงเพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในประเทศกำลังพัฒนา”

R = Reducing (การลด)

E = Emission (การปล่อยก๊าซเรือนกระจก)

D = Deforestation (การทำลายป่า)

D = Forest Degradation (การทำให้ป่าเสื่อมโทรม)

+ = the role of conservation, sustainable management of forests and Enhancement of forest Carbon Stocks (เพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า)

แนวคิดมาจากไหน

        เป็นกลไกที่เสนอโดยประเทศปาปัวนิวกินีและคอสตาริกา ในที่ประชุมประเทศมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 11 ปี พ.ศ. 2548 ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดยมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำลายป่าและทำให้ป่าเสื่อมโทรม ผ่านแรงจูงใจทางการเงินสำหรับประเทศในป่าเขตร้อนเพื่อให้เกิดการรักษาและจัดการป่าไม้ในเขตร้อนให้คงอยู่ตลอดไป เครดิตที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัสจะเป็นโอกาสให้ประเทศพัฒนาแล้วได้สนับสนุนงบประมานเพื่อลดการทำลายป่าในประเทศกำลังพัฒนา กลไกเรดด์พลัส เป็นการเพิ่มคุณค่าของป่าไม้สำหรับช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกหลักจากชั้นบรรยากาศ

พื้นฐานแนวคิดมาจาก :

  • การทำลายป่าหรือการทำให้ป่าเสื่อมโทรม ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) ไปสู่ชั้นบรรยากาศ หากเราลดการทำลายป่า ลดการทำให้ป่าเสื่อมโทรม มีการอนุรักษ์และจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) ไปสู่ชั้นบรรยากาศ และยังช่วยกักเก็บคาร์บอนไว้

  • ป่าส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเขตร้อนที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าและทรัพยากรจากป่าในการพัฒนาประเทศ หากจะให้ประเทศเหล่านั้นลดการใช้ทรัพยากรป่าไม้ จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการรักษาและจัดการป่าไม้ในเขตร้อนให้คงอยู่ตลอดไป ดังนั้น ประเทศกำลังพัฒนาที่รักษาและจัดการพื้นที่ป่า จะต้องได้รับผลตอบแทนทางการเงิน การช่วยเหลือทางเทคนิค เทคโนโลยีและวิชาการในการพัฒนาประเทศเพื่อชดเชยที่ไม่ได้ใช้พื้นที่ป่าและทรัพยากรป่าไม้

 

 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann