ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเลย)

เบอร์โทรติดต่อ

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเลย)

นายเสกสรร จันทรเนตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สบอ.8 (ขอนแก่น)

เบอร์โทรติดต่อ : 086-8554988

ที่ตั้ง

ที่ตั้งปัจจุบัน  ท้องที่บ้านไฮตาก หมู่ที่ 2 ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ขออนุญาตใช้พื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จำนวน 145 ไร่ และใช้เป็นพื้นที่สำนักงานศูนย์ขับเคลื่อน ฯ แปลง 30 มิ.ย 41 ซึ่งเป็นแปลงที่ทำผิดเงื่อนไข และคดีได้สิ้นสุดแล้ว จำนวน 30 ไร่

พิกัดที่ WGS 1984 Zone 47 Q UTM 743878E 1935246N (ภูมะเฟืองและห้วยกวก)

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

กิจกรรมที่มีการสนับสนุนและเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ขับเคลื่อนฯ กับพื้นที่อนุรักษ์โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดังนี้

1.ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูเรือ ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าจิตอาสาตามพระราชเสาวนีย์ เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ราย

2.ร่วมกันจุดสกัดอุทยานแห่งชาติภูเรือซึ่งอยู่ในพื้นที่และเส้นทางเดียวกัน เพื่อช่วยดูแลและประชาสัมพันธ์และป้องกันการกระทำผิด พรบ.อุทยานแห่งชาติ

3.ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือในการจัดฝึกอบรม และร่วมกิจกรรมต่างๆ

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann