เอกสารทางวิชาการ

ชุดเรียนรู้โลกร้อน เรดด์พลัส และสิ่งแวดล้อมป่าไม้ มีทั้งหมด 9 เล่ม

สามารถติดต่อขอรับได้ฟรี ที่สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ

ตึกญี่ปุ่น ชั้น 3 ห้อง 314 ค่ะ *อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 15/05/2563

 

กรอบงานเรดด์พลัส

กรอบงานเรดด์พลัส : หลักการและแนวทางการดำเนินการ

คู่มือลำดับ ที่ 1

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเรดด์พลัส

คู่มือลำดับ ที่ 2

การสำรวจและประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

คู่มือลำดับ ที่ 3

นามานุกรมและศัพท์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรดด์พลัส

คู่มือลำดับ ที่ 4

ข้อตัดสินใจกลไกเรดด์พลัส : อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)

คู่มือลำดับ ที่ 5

ป่าไม้และประโยชน์ของป่า

คู่มือลำดับ ที่ 5.2

ป่าไม้ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คู่มือลำดับ ที่ 5.3

ป่าไม้ และเรดด์พลัส (REDD+)

คู่มือลำดับ ที่ 6

การจ่ายค่าตอบแทน การบริการของระบบนิเวศ :เรดด์พลัส

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann