ประกาศ!!! ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP)

สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) จำนวน 4 อัตรา โดยวิธีเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>>[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Freddplus.dnp.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FRP-P.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]