ประกาศ!!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ขอเชิญเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการสำรวจ ครั้งที่ 2

สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ขอเชิญเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการสำรวจ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส(Readiness Preparation Proposal : R-PP) โดยวิธีการสอบราคา (Shopping)ตามคู่มือและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.อาคารกริต สามะพุทธิ ชั้น 3 ห้อง 314 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายเอียดเพิ่มเติม คลิก>>>[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Freddplus.dnp.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FComputer.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]