กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบการเงินของโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) โดยวิธีการคัดเลือกจากความเหมาะสมต่องาน (Consultants’ Qualificatin Selection: CQS) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบการเงินของโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) โดยวิธีการคัดเลือกจากความเหมาะสมต่องาน (Consultants’ Qualificatin Selection: CQS) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Freddplus.dnp.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2F1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-auditor.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Freddplus.dnp.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2F2CS10TOR_External_Audit_22may19.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Freddplus.dnp.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2F3Bank-Policy-Attach1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Freddplus.dnp.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2FExpressOfInterest-Auditing-June1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]