วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัตนา ลักขณาวรกุล ผู้จัดการสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ REDD plus: A case of Thailand and beyond”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัตนา ลักขณาวรกุล ผู้จัดการสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ REDD plus: A case of Thailand and beyond” กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสาธารณรัฐเนปาล จำนวน 2 รุ่น รวม 20 คน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการภายใต้การสร้างเครือข่ายทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการสภาพภูมิอากาศด้านป่าไม้ ของมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเนปาล

   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann