ประกาศ!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีความประสงค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความ พร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Resdiness Preparation Proposal : R-PP) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค และวิชาการ (Project Technical Officer) ครั้งที่ 3

ใส่

ประกาศ!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีความประสงค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Resdiness Preparation Proposal : R-PP) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคและวิชาการ (Project Technical Officer) โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 3

รายละเอียดตามไฟล์แนบคลิก >>>[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Freddplus.dnp.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]