ประกาศ!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีความประสงค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความ พร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Resdiness Preparation Proposal : R-PP)ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี (Project Accountant Officer) ครั้งที่ 3

ประกาศ!!สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส(Resdiness Preparation Proposal : R-PP)ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี (Project Accountant Officer)โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>> [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Freddplus.dnp.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FAcc.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]