เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จันทบุรี)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี) ภายใต้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
– ได้ทำการติดตั้งเครื่องปั่นไฟ เครื่องสูบน้ำ และทดลองใช้เครื่องหญ้า
– เตรียมดินใส่ถุงเพื่อเพาะชำกล้าไม้ กล้าไม้ ตะเคียนทอง ยางนา พะยุง และอื่นๆที่หาได้ในพื้นที่
– ปรับปรุงสถานที่ ทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ปลูก แก้ไขป้ายศูนย์ฯ
– นิทรรศการของศูนย์ฯ ซึ่งได้รับจาก สำนักงาน​การเปลี่ยนแปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​
นายนาท ตุ่นสิงห์คำ
หัวหน้า ศูนย์​ขับเคลื่อน​และเรียนรู้​การเปลี่ยนแปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​ ระดับ​พื้นที่ (จันทบุรี)