ปิยธิดา สนองค์

นำเสนอแนวคิดของโครงการ Strengthening of the REDD+ mechanism and establishment of its pilot project in Thailand

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางภูสิน เกตานนท์ …

นำเสนอแนวคิดของโครงการ Strengthening of the REDD+ mechanism and establishment of its pilot project in Thailand Read More »

การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือแผนงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ UN-REDD

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางภูสิน เกตานนท์ …

การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือแผนงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ UN-REDD Read More »

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก)

รายงานการดำเนินกิจกรรมช่วงแรกประจำเดือน กรกฎาคน 2566 1. …

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก) Read More »

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสงขา) รายงานผลการดำเนินงาน 19 – 23 มิถุนายน 2566

แจกจ่ายกล้าไม้และร่วมปลูกต้นไม้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครง …

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสงขา) รายงานผลการดำเนินงาน 19 – 23 มิถุนายน 2566 Read More »

ศูยน์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก) รายงานการดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566

1. ดำเนินการสำรวจต้นไม้แปลงตัวอย่าง ขนาด 40*40 เมตร ในแ …

ศูยน์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก) รายงานการดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 Read More »