เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกองการต่างประเทศ ได้จัดส่งครุภัณฑ์อุปกรณ์การเกษตร ให้กับศูยน์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (แพร่)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม​2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกองการต่างประเทศ ได้จัดส่งครุภัณฑ์อุปกรณ์​การเกษตร​ ให้กับศูนย์​ขับเคลื่อน​และเรียนรู้​การเปลี่ยนแปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​ ระดับ​พื้นที่ (แพร่)​ ดังนี้
– ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง
– เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง
– เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์และท่อ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทั้งฝากครุภัณฑ์จากกองการต่างประเทศให้ผู้รับจ้างนำมาส่งในคราวเดียวกัน คือ.
-Projetorจำนวน 1อัน
– mornitor จำนวน 1เครื่อง นำมาส่งที่ศูนย์ขับเคลื่อนฯ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
-​ สำหรับงานในหน้าที่ ได้ทำการเพาะชำกล้ายางนาและกรอกดินใส่ถุง

นายมงคล ทิพย์โพธิ์
หัวหน้า​ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้​การเปลี่ยนแปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​ ระดับพื้นที่ (แพร่)​