เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายสมหวัง เรืองนิวัติ รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำกับวิชาการ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสารด้านเรดด์พลัสของประเทศ (TWG CS-5) ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอ​งการ​ต่างประเทศ​ ผู้จัดการสำนัก​งานการเปลี่ยนแปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาคป่าไม้ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของ กรมอุทยานแห่งชาติ​สัตว์ป่า ​และ​พันธุ์พืช​ กรมทรัพ​ยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ กรมป่าไม้​ กรมส่งเสริม​คุณภาพ​และสิ่งแวดล้อม​ กรมอุสาหกรรมป่าไม้ กรมประชาสัมพันธ์ และ RECOFTC ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ETIFOR, KENAN and SEI ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร H.A. Slade กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom