𝐂𝐎𝐏𝟐𝟔: 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐍 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐆𝐥𝐚𝐬𝐠𝐨𝐰 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐲 𝐢𝐬 𝐢𝐭 𝐬𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭?

𝐂𝐎𝐏𝟐𝟔: 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐍 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐆𝐥𝐚𝐬𝐠𝐨𝐰 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐲 𝐢𝐬 𝐢𝐭 𝐬𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭?

 

🌍 ผู้นำจาก 196 ประเทศจะเข้าร่วมการประชุมด้านภูมิอากาศที่ Glasgow ในเดือนพฤศจิกายนนี้

🌏 ในการประชุมจะนำไปสู่ความตกลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ สำหรับต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่ตามมา เช่น การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และสภาพอากาศรุนแรง

🌎 รายงานจากนักวิทยาศาสตร์ เตือนถึงอุณหภูมิโลก นับตั้งแต่ปี 1970 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กว่าครั้งใดๆ ในช่วงเวลา 2,000 ปีที่ผ่านมา

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞?
การประชุมนี้ จัดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ โดยเรียกว่า 𝐂𝐎𝐏𝟐𝟔 (COP เป็นอักษรย่อของคำว่า Conference of the Parties) เป็นความพยายามที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลับสู่การควบคุม ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ผู้นำจากประเทศต่างๆ จะมีส่วนร่วมในการถกในประเด็นการปฏิบัติที่เพียงพอหรือไม่ สำหรับการบรรลุเป้าหมายตามความตกลงปารีส ซึ่งเป็นความตกลงที่สำคัญที่ทั่วโลกต่างให้คำมั่นต่อการต่อต้านภาวะโลกร้อน

จากความตกลงที่พยายามหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของอถณหภูมิไว้ที่ “𝒘𝒆𝒍𝒍 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒘” 𝟐𝑪 (𝟑.𝟔𝑭) และมีความพยายามที่จะจำกัดการเพิ่มขึ้นไว้ที่ 1.5C แต่เหล่านักวิทยาศาตร์ได้ออกมาเตือนว่า จากความพยายามที่มียังน้อยกว่าระดับที่ควรจะเป็นและหากการปฏบัติยังอยู่ที่ระดับนี้ ภาวะโลกร้อนจะขึ้นแตะระดับ 3C

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐞𝐞𝐝𝐬 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐞𝐝 𝐚𝐭 𝐂𝐎𝐏𝟐𝟔?
แต่ละประเทศจะถูกร้องขอถึง “𝒂𝒎𝒃𝒊𝒕𝒊𝒐𝒖𝒔” ของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2030 และยังจะถูกร้องขอถึงหนทางการบรรลุสู่เป้าหมาย “𝒏𝒆𝒕 𝒛𝒆𝒓𝒐” ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่เพิ่มก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่บรรยากาศมากไปกว่าการกำจัด ภายในปี 2050

การเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น หนทางเพื่อก้าวสู่เป้าหมาย จะประกอบด้วย
🏭 หยุดการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหิน
🌳 หยุดการทำลายป่าไม้
🚗 เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า
☀️ ลงทุนในพลังงานหมุนเวียน

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝’𝐬 𝐩𝐨𝐨𝐫𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐰𝐚𝐧𝐭?
ผู้คนในประเทศยากจน ถือเป็นด่านหน้าของผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ไม่เพียงแต่ความแห้งแล้งและคลื่นความร้อน แต่การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจะค่อยๆ กลืนประเทศหมู่เกาะ และการรุกล้ำของน้ำเค็มยังทำลายพื้นที่เพาะปลูก โดยการถึงการประชุม COP26 ประเทศกำลังพัฒนากว่า 100 ประเทศได้กำหนดแสดงจุดยืนของความต้องการความช่วยเหลือ เช่น
เงินทุนสำหรับการต่อสู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเยียวยาต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขา

เงินทุนสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้ต้องการความชัดเจนสำหรับประเด็นนี้ ไม่เช่นนั้นแล้ว การประชุม COP26 อาจไร้ค่าและจบลงด้วยความล้มเหลว

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐞𝐝?
สำหรับประเทศที่ร่ำรวยได้ให้คำมั่นที่จะสนับสนุนทุน สูงถึง 1 แสนล้าน USD ภายในปี 2020 เพื่อช่วยเหลือประเทศยากจน แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลล่าสุดเพิ่งมีการสนับสนุนเงินทุนไปเพียงราว 79,000 ล้าน USD

ในปี 2018 เงินทุนราว 3 ใน 4 ส่วนเป็นการสนับสนุนในรูปแบบการให้กู้ยืม ซึ่งเงินทุนเพื่อการกู้ยืมนี้เป็นอุปสรรคต่อประเทศยากจน ซึ่งหลายประเทศมีภาวะเป็นหนี้อยู่แล้ว ประเด็นนี้ เรียกว่า “𝒄𝒍𝒊𝒎𝒂𝒕𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆” ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่จะต้องถกกันในการประชุมครั้งนี้

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐭 𝐂𝐎𝐏𝟐𝟔 𝐥𝐨𝐨𝐤 𝐥𝐢𝐤𝐞?
มีความคาดหวังอย่างมากถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการต่อต้านการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจากผลของการประชุม COP26 ประเทศร่ำรวยจะถูกร้องขอการให้คำมั่นสำหรับการสนับสนุนเงินทุน 1 แสนล้าน USD จากที่เคยได้ให้คำมั่นไว้ก่อนหน้านี้ และความตกลงสำหรับทุกประเทศในโลกสำหรับการลดการพึ่งพาพลังงานถ่านหิน ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากก็ตาม

นอกจากนี้ยังจะมีการเพิ่มแรงกดดันสำหรับทุกๆ ประเทศ ที่จะต้องเพิ่มความทะเยอทะยานของเป้าหมายที่ไม่เพียงแต่การลดก๊าซเรือนกระจก แต่ยังครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือต่อประชาคมและประเทศอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา: https://bbc.in/3g0ypwz