ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์​ขับเคลื่อน​และ​เรียนรู้​การ​เปลี่ยน​แปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​ ให้การต้อนรับ​และนำคณะ​อาจารย์​จากมหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​อีสาน​ วิทยา​เขตสกลนคร​ เข้าเยี่ยมชอมแปลงตัวอย่างของชาวบ้านที่สมัคร​ใจ ร่วมปลูกต้นไม้​ แปลงรายนางอรพิน ศิหิรัญ
2. แจกกล้าไม้​หวายให้กับชาวบ้านที่ร่วมปลูกต้นไม้กับโครงการ​ฯ
3. พัฒนา​ศูนย์​ขับเคลื่อน​และ​เรียนรู้​การเ​ปลี่​ยนแปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​ และดูแลบำรุง​รักษา​กล้าไม้​ใน​เรือน​เพาะ​ชำ

นางสาวอรฤดี มณีทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รายงาน