ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 10 กันยายน​ พ.ศ.2564

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 10 กันยายน​ พ.ศ.2564
1. เจ้าหน้าที่เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. พัฒนา​ศูนย์​ขับเคลื่อน​และ​เรียนรู้​การ​เปลี่ยน​แปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​ และดูแลบำรุง​รักษา​กล้าไม้​ในเรือนเพาะ​ชำ​
3. จัดวางป้ายสื่อความหมายในเส้นทางศึกษา​ธรรมชาติ​ ของศูนย์​ขับเคลื่อน​และ​เรียนรู้​การ​เปลี่ยน​แปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​
4. เจ้าหน้าที่​เข้ารับ​การฉีดวัคซีน​ COVIC-19 เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาล​กุดบาด จังหวัด​สกลนคร
5. บันทึก​และจัด​ทำฐานข้อมูล​การ​ปลูก​ต้นไม้​ประจำ​ปี 2564
นางสาวอรฤดี มณีทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รายงาน