ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี)
ภายใต้การกำกับกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565
1. ขุดหลุมทรายเพื่อเตรียมเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้
2. กรอกดินเพื่อเตรียมเพาะเมล็ดพันธ์ุไม้
3. จัดทำฐานข้อมูลต้นไม้ป่าของชุมชน
4. ทาสีเสาป้ายศูนย์ขับเคลื่อนฯ
5. ประสานงานหน่วยงานที่เพาะชำกล้าไม้ป่า พร้อมประชาสัมพันธ์ชุมชนในเครือข่ายกิจกรรมเรดด์พลัสขอรับกล้าไม้ ณ หน่วยจัดการตันน้ำคลองทราย ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ในวันที่ 20 – 21 พ.ค.2565

นายนาท ตุ่นสิงห์คำ
รายงาน