ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

ขอรายงานการปฏิบัติงาน ประจำเดือน 8 – 14 สิงหาคม 2565 ดังนี้

1. งานปรับปรุงและพัฒนา
– ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศูนย์ฯ

2. งานเพาะชำกล้าไม้
– จัดเรียงและตรวจนับกล้าไม้ภายในโรงเรือนเพาะชำฯ ของสถานีฯ

3. งานประชาสัมพันธ์และเครือข่าย REDD+
– ต้อนรับ ท่าน ดร. จตุรเทพ โควินทวงศ์ พร้อมคณะฯ จากส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (กรม อส ) ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ REDD + ประชุมเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการแก้ไข และตรวจเยี่ยมแปลงเพราะชำกล้าไม้ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมบ้านเมืองอาง หมู่ที่ 9 และบ้านแม่แอบใน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

4. งานประชุมและอื่นๆ
– ช่วยงานเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
– เข้าร่วมฟังงานสัมมนาออนไลน์ของ Carbon Markets Club ในหัวข้อ คาร์บอนเครดิต จากป่าไม้ ทำได้อย่างไร บรรยายโดย ดร ธนพงศ์ ดวงมณี ผอ ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
– ร่วมกิจกรรม”ตามรอยกุหลาบพันปี” ณ บริเวณกิ่มแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นายอานนท์ กุลนิล
หัวหน้าศูนย์ฯ / รายงาน