P.Rajchaphruek

ประชุมหารือเรื่องขอความอนุเคราะห์การสนับสนุน และพิจารณาแนวทางการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักวิจ …

ประชุมหารือเรื่องขอความอนุเคราะห์การสนับสนุน และพิจารณาแนวทางการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน Read More »

การประชุมหารือการแบ่งปันผลประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมหารือ …

การประชุมหารือการแบ่งปันผลประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต Read More »

ประชุมติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยสร้างแรงจูงใจ และกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่2

วันนี้ (11 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. นางรุ่งนภา พัฒนวิ …

ประชุมติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยสร้างแรงจูงใจ และกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่2 Read More »

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภา …

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี) Read More »

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดพัทลุง)

วันที่ 5-6 กันยายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเป …

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดพัทลุง) Read More »