หมวดหมู่: การพัฒนาและฝึกอบรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัตนา ลักขณาวรกุล ผู้จัดการสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ REDD plus: A case of Thailand and beyond”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางสาวร …

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัตนา ลักขณาวรกุล ผู้จัดการสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ REDD plus: A case of Thailand and beyond” Read More »

วันที่ 26 กันยายน 2561 สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร : หลักการและแนวคิดของกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (สำหรับภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน) รุ่นที่ 1

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคและวิชาการ (Project Technical Officer) โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 5

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครเ …

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคและวิชาการ (Project Technical Officer) โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 5 Read More »

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่และภูมิสารสนเทศ (Project Remote Sensing and GIS Officer) โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรายชื่อผู …

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่และภูมิสารสนเทศ (Project Remote Sensing and GIS Officer) โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก Read More »

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่และภูมิสารสนเทศ (Project Remote Sensing Officer) โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครเจ้าหน้ …

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่และภูมิสารสนเทศ (Project Remote Sensing Officer) โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก Read More »

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) โดยวิธีการสอบราคา (Shopping) ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 2

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศผลผู้ชนะก …

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) โดยวิธีการสอบราคา (Shopping) ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 2

Read More »