กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบการเงินของโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) โดยวิธีการคัดเลือกจากความเหมาะสมต่องาน (Consultants’ Qualificatin Selection: CQS) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 2

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบการเงินของโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) โดยวิธีการคัดเลือกจากความเหมาะสมต่องาน (Consultants’ Qualificatin Selection: CQS) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 2

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Freddplus.dnp.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%9B.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Freddplus.dnp.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]