กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคและวิชาการ (Poject Tecnical Officer) โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 6