ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เนื่องจากในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่  10 ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563