ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564
1. นายอำเภอกุดบาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าฝ่ายปกครอง เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การปฏิบัติ​งานของเจ้าหน้าที่ศูนย์​ขับเคลื่อน​และ​เรียนรู้​การ​เปลี่ยน​แปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​ฯ
2. พัฒนาศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ฯ และดูแลบำรุงรักษากล้าไม้ในเรือนเพาะชำเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปปลูกเสริมป่า
3. จัดเตรียมแท็กหมายเลขสำหรับติดต้นไม้แปลงปลูก ในพื้นที่ทำกินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
4. วัดความโต ความสูง และจับพิกัดต้นไม้ที่ทำการปลูกในพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 รายนางอริษสา บุญยิ่ง จำนวน 1 แปลง

นางสาวอรฤดี มณีทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รายงาน