ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564
1. เจ้าหน้าที่เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. พัฒนา​ศูนย์​ขับเคลื่อน​และ​เรียนรู้​การ​เปลี่ยน​แปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​ และดูแลบำรุง​รักษา​กล้าไม้​ในเรือนเพาะ​ชำ​
3. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล​ไม้ใหญ่​ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ แปลงตัวอย่าง​ประจำปี 2564
4. ปรับปรุง​เส้นทางศึกษา​ธรรมชาติ​ภายใน​ศูนย์​ขับเคลื่อน​และ​เรียนรู้​การ​เปลี่ยน​แปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​
5. เจ้าหน้าที่​เข้ารับ​การฉีดวัคซีน​ COVIC-19 ณ โรงพยาบาล​กุดบาด จังหวัด​สกลนคร

นางสาวอรฤดี มณีทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รายงาน