ศูนย์ขับเคลื่อน​และ​เรียนรู้​การ​เปลี่ยน​แปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​ ระดับ​พื้นที่​ (จังหวัด​สกลนคร) รายงานผล​การปฏิบัติ​งานประจำ​วันที่​ 7 กันยายน​ พ.​ศ. 2564

ศูนย์ขับเคลื่อน​และ​เรียนรู้​การ​เปลี่ยน​แปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​ ระดับ​พื้นที่​ (จังหวัด​สกลนคร)
รายงานผล​การปฏิบัติ​งานประจำ​วันที่​ 7 กันยายน​ พ.​ศ. 2564
1. หัวหน้าศูนย์​ขับเคลื่อน​และ​เรียนรู้​การ​เปลี่ยน​แปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​ ระดับ​พื้นที่​ (สกลนคร)​เข้าร่วม​ประชุม​การประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (ระดับพื้นที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบVDO conference (Zoom Meeting
2. เจ้า​หน้าที่​เข้าแถว​เคารพ​ธงชาติ​ สวดมนต์​ไหว้พระ
3. พัฒนา​ศูนย์​ขับเคลื่อน​และ​เรียนรู้​การ​เปลี่ยน​แปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​ และ​ดูแล​บำรุง​รักษา​กล้าไม้​ใน​เรือน​เพาะชำ
4. จัดทำซุ้มประตู​ทางเข้า​เส้นทางศึกษา​ธรรมชาติ​

นางสาวอรฤดี มณีทอง นักวิชาการ​ป่าไม้​ชำนาญ​การ​/รายงาน