ประชุมหารือ เรื่อง “คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า แนวทางการดำเนินงานและการแบ่งปัน กรณีดำเนินโครงการในพื้นที่ของภาครัฐ” ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือ เรื่อง “คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า แนวทางการดำเนินงานและการแบ่งปัน กรณีดำเนินโครงการในพื้นที่ของภาครัฐ” ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นำโดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) และหารือแนวทางการดำเนินโครงการคาร์บอนเครดิตและการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตประเภทป่าไม้ ในส่วนพื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับผิดชอบ