ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ได้รับการตรวจราชการศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ จังหวัดจันทบุรี จากนายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) และนายกำธร สุวรรณเวชผู้ อำนวยการส่วนอำนวยการ โดยมีนายนาท ตุ่นสิงห์คำ ให้การต้อนรับกล่าวรายงานความเป็นมาและนำตรวจราชการของศูนย์ฯ พร้อมตรวจโรงเพาะชำชุมชน และปลูกต้นรวงผึ้งประจำศูนย์ฯ

นายนาท ตุ่นสิงห์คำ
รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้/รายงาน