หมวดหมู่: การพัฒนาและฝึกอบรม

ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP) ครั้งที่1/2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภู …

ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP) ครั้งที่1/2561 Read More »

กลไกเรดด์พลัส

ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal:R-PP)

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ส่วนสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal:R-PP) ขึ้น โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เป็นประธาน

ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ จัดฝึกอบรมความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 4 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 22 -23 มีนาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกเรดด์พลัส(สำหรับชุมชน) ณ หมู่บ้านแม่จร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 นายจตุรพร ปินตาอินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกเรดด์พลัส (สำหรับชุมชน) ณ หมู่บ้านแม่จร หมู่ที่ 20 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่