สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกเรดด์พลัส(สำหรับชุมชน) ณ หมู่บ้านแม่จร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 นายจตุรพร ปินตาอินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกเรดด์พลัส (สำหรับชุมชน) ณ หมู่บ้านแม่จร หมู่ที่ 20 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้ด้านการจัดการป่าไม้ของประเทศไทย ความรู้ด้านกลไกเรดด์พลัส และบทบาทของชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นราษฎรจากชุมชนหมู่บ้านแม่จร จำนวน 30 คน