ปิยธิดา สนองค์

การประชุมการปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องระบบข้อมูลข่าวสารและติดตามการปกป้องทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Safeguard Information System – SIS) สำหรับการดำเนินงานเรดด์พลัสและโครงการภาคป่าไม้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 นายสุกันฑ์ พึ่งกุล ผู้อำนวย …

การประชุมการปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องระบบข้อมูลข่าวสารและติดตามการปกป้องทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Safeguard Information System – SIS) สำหรับการดำเนินงานเรดด์พลัสและโครงการภาคป่าไม้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย Read More »

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1 – 7 เมษายน พ.ศ …

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี) Read More »

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก)

รายงานการดำเนินกิจกรรมมีนาคม 2566 1. ลาดตระเวนร่วมเครือ …

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก) Read More »

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก)

รายงานการดำเนินกิจกรรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 1. ประ …

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก) Read More »

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่)

รายงานการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 6 – 12 กุมภาพัน …

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่) Read More »

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้ …

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) Read More »