หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!!! รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และการสำรวจ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP)โดยวิธีการสอบราคา (Shopping)ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 2

สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ประกาศ!!! …

ประกาศ!!! รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และการสำรวจ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP)โดยวิธีการสอบราคา (Shopping)ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 2 Read More »

ประกาศ!!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ขอเชิญเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการสำรวจ ครั้งที่ 2

สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ขอเชิญเสนอ …

ประกาศ!!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ขอเชิญเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการสำรวจ ครั้งที่ 2 Read More »

ประกาศ!!! ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP)

สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ขอประกาศราย …

ประกาศ!!! ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) Read More »

ประกาศ!!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีความประสงค์จะจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล และการผลิตสื่อ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP)

สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีความประส …

ประกาศ!!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีความประสงค์จะจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล และการผลิตสื่อ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) Read More »

ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP) ครั้งที่1/2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภู …

ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP) ครั้งที่1/2561 Read More »