ปิยธิดา สนองค์

วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก

วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานเปลี่ยนแป …

วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก Read More »

วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม และสวพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม ๖๐ พรรษา มหาราชินี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเปลี่ยนแปล …

วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม และสวพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม ๖๐ พรรษา มหาราชินี จังหวัดอุดรธานี Read More »

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) จังหวัดตาก

วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเปลี่ยนแปลงสภาพภ …

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) จังหวัดตาก Read More »

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครเ …

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP) Read More »

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบการเงินของโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) โดยวิธีการคัดเลือกจากความเหมาะสมต่องาน (Consultants’ Qualificatin Selection: CQS) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 2

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศจ้างที่ปร …

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบการเงินของโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) โดยวิธีการคัดเลือกจากความเหมาะสมต่องาน (Consultants’ Qualificatin Selection: CQS) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 2 Read More »