หน้าแรก/ส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้

โปสเตอร์ใส

Previous
Next


ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

[post_grid id=’6053′]

เป้าหมายกรอบงานเรดด์พลัส

  1. ลดการทำลายป่า
  2. ลดการทำให้ป่าเสื่อมโทรม
  3. เพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า
  4. เพิ่มบทบาทในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
  5. เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า


ดูข้อมูล


ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดกาญจนบุรี)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดพัทลุง)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเลย)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดพิษณุโลก)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่)

ติดต่อเรา

ส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้

ชั้น 2 อาคารเต็ม สมิตินันทน์ (หอพรรณไม้เก่า)

เบอร์ติดต่อ : 02-561-0777 ต่อ 1431Facebook